İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneği Emektarlarına Retrospektif Bakış

İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneği Dünya Vaynahk diasporasının en yoğun yaşadığı Türkiye’mizde örgütlülüğün ilk başladığı sivil toplum kuruluşudur. 04.03.1989 yılında faaliyetine başlamıştır. Türkiye Çeçenlerinin son 30 yılını etkilemiş ve bütün dünya diasporası ve anavatanla irtibatın ana noktası olmuştur. Kültürel birikimlerin korunması, geliştirilmesi, milli aidiyetlerin ayrıştırılması ve tanımlanması sürecinde aktif şekilde bütün olayların içerisinde çoklu katılımcılıkla ve çok fikirlilikle ana amil olmuş, hala da olmaya devam etmektedir.
Bütün sosyal gruplar bireylerden oluşur. Bireylerin katılmadığı, desteklemediği ve bir parçası olmadığı hiçbir şey varlığını devam ettiremez ve kaybolmaya mahkumdur. Toplum da yaşayan ve devamlı değişen karakterdedir. Doğum ve ölüm arasındaki çizgide kişiler değişirler ancak oluşturulan ortak birikim sonraki nesillere aktarılır ve sosyal genler devam ederler. Halkların kendilerine ait kültürleri, dilleri, bütün renkleri yaşadığında anlam kazanır. Bu vecihle bu topraklarda Çeçen kültüründen bahsetmek Türkiye Çeçen insanlarından bahsetmektedir. İnsanlarının kendi kültür ve renklerini koruyamayan, onları başka kültürlerin, başka ideolojilerin, başka rüzgarların etkisine kaptıran bir sosyal grubun biteceği açıktır. Bu nedenle ülkemizde Çeçenlere ait en değerli şey; onların kendi renklerini koruyabileceği sosyal ortamlar ve örgütlülükleridir.
Bütün bu dönemlerde büyük bir feraset, fedakarlık, emek, sebat ve insan üstü bir iyi niyetle derneğimize gönül veren, hizmet eden emektar insanlarımızın unutulmaması ve unutturulmaması gerekmektedir. Bu insanların çok çok özet de olsa kimler olduğunun bilinmesi, kayda geçirilmesi ve gelecek nesillere, evlatlarımıza anlatılması gerekmektedir. Kendi değerlerini takdir edemeyen toplumlar kaybolmaya mahkumdur.
Bu insanlar bizim kahramanlarımızdır.
Bu yazı İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneğine emek veren kahramanların içerisinden küçük bir demettir. Burada isimleri sehven geçirilemeyen değerlerimiz fakirin hatasıdır. Onların affına muhtacım.

Türkiye Çeçen Diasporasında ilk anılması gereken kişiler derneği büyük bir vizyonla kuran kuruculardır. Resul-i Kibriya (S.A.S) bir Hadis-i Şerifinde ‘’…iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz…’’ buyuruyor. Ne mutlu onlara. Bu kişiler alfabetik sıra ile
Abdullah Ocak, Abdurahman Özdil, Ali Bolat, Enver Özbay, Güven Aydın, Mahmut Teke, Muzaffer Cemali Güney, Sırrı Gazioğlu olarak sayılabilir.

Yazımızda dernekte görev, sorumluluk ve en önemlisi her türlü riski almayı hiç düşünmeden seçen dernek başkanlarımız, ayrı bir yazıda bahsetileceği için sadece isimleri ile iktifa edilecektir.
İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanları Sırası ile
1989.03.04. Abdurrahman ÖZDİL
1994.06.26. Fazıl ÖZEN
1996.07.05. Fİkret AYDIN
1998.07.03. Hami ÖZDİL
2000.06.28. Alaettin SİNAN
2005.11.06. İhsan BERKHAN
2007.05.17. Abdulkadir POLAT
2007.12.02. İsmail ERDOĞAN
2009.12.06. Mahmut TEKE
2011.12.18. Ali BOLAT
2013.10.27. Fatih CANBOLAT
2017.11.26. Ayşenur AYDIN
2019.11.24. Abdurrahman ÖZDİL

Cemiyetimize yazın, sanatsal ve kültürel emekleri ile destek veren kişilerimizinde Ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Bu destekler kültür dünyamıza çok şey katmıştır.
Tarık Cemal KUTLU, Çardak’lı, müteveffa, eğitimci, araştırmacı, yazar.
Ali BOLAT, Çardak’lı emekli eğitimci, araştırmacı, yazar.
Erol YILDIR, Çardak’lı doçent doktor, akademisyen, araştırmacı, sanatçı, ressam, yazar.
Serdar TOKA, Çardak’lı doçent doktor, akademisyen, sanatçı, yazar.
Hami ÖZDİL, Çardak’lı emekli iktisatçı, mali müşavir, araştırmacı, yazar.

Derneğimizin üyeleri gönülleri olmakla birlikte olağanüstü şartlarının yaşandığı savaş dönemlerinde her türlü maişet derdini bırakarak derneğimize çalışan, kurulan komitelerde emek veren ve tüm mesaisini insani yardım faaliyetlerini ayıran arkadaşlarımızın da ayrıca isimlerini belirtmek gerekmektedir.

Bahadır Mücahit BOLAT (Çardak, sosyal hizmet uzmanı, kamu çalışanı.)
Cahit APAYDIN (Küçüksu, emekli)
Caner DENGE (Çardak, yüksek ziraat mühendisi, kamu çalışanı)
Dursun BOLAT (Küçüksu, emekli iş insanı)
Uğur TEKE (Çardak, idari görevli, kamu çalışanı)
Fatih CANBOLAT (Çardak, özel sektör, yönetici )
Cefanur AHTIHAN (Çardak, Emekli)

Yazımızda derneğimize değer katan emektarlarımızın isimleri alfabetik sıra ile geçecektir. Çok uzun ve sıkıcı olmaması için bu değerlerimizi kısa açıklamalarla sizlere tanıtacağız.

Abdullah OCAK (Çardak, emekli iş insanı)
Abdulkadir DENGE(Çardak, makina mühendisi, emekli iş insanı)
Abdurrahman IŞIK (Çardak, kamu çalışanı)
Ahmet Sefa AYDIN (Çardak, iş insanı)
Ali YANDIR (Çardak, emekli mali müşavir, iş insanı)
Ali Yaşar ÇEÇEN (Çardak, emekli)
Ali Sami TOKA (Çardak, iş insanı)
Atıf GÜNEY (Çardak, emekli öğretmen)
Barış YILDIR (teknisyen, özel sektör)
Baysın BAŞAK (Yukarıhüyük, Sivas, emekli iş insanı)
Cefanur AHTIHAN (Çardak, emekli)
Cengiz IŞIK (Çardak, mali müşavir)
Cevdet ARSLAN (Muş, iş insanı)
Enver ÖZBAY (Çardak, müteveffa iş insanı)
Fatih ÖZDİL (Çardak, şehit özel harekat başkomiseri)
Güven AYDIN (Çardak, emekli)
Hakkı KALKAY (Beyşehir, Konya, emekli)
Halil İNAL (Adana, uzman tıp doktoru, özel sektör)
Kamil ÖZDİL (Çardak, Prof. tıp doktoru, akademisyen, kamu yöneticisi)
Mahmut ÖZDİL (Çardak, emekli mili eğitim başmüfettişi)
Meral SİNAN (Çardak, emekli hemşire)
Metin GÜN (Çardak, iş insanı)
Mine ALTUNBAY ÇELİK (Çardak, iş insanı)
Muzaffer Cemali GÜNEY (Çardak, emekli iş insanı)
Nevin ASLAN (Küçüksu, Göksun, K.Maraş, emekli iş insanı)
Nihat ÇEÇEN (Borandere, Pınarbaşı, Kayseri, emekli öğretmen)
Ramazan GENEL (Çardak, emekli iş insanı)
Sefanur AHTIHAN (Çardak, emekli)
Semih SİNAN (Çardak, öğretmen kamu çalışanı)
Seyfettin ÇAKICI (Küçüksu, iş insanı)
Sırrı GAZİOĞLU (Yukarıhöyük, Sivas, emekli iş insanı)
Sufyan DURGUN (Sivas, emekli)
Şadi BAYAM (Bozkurt, Şarkışla Sivas, iş insanı)
Turan BAYAM (Bozkurt, emekli)
Turan İNCE (Küçüksu, iş insan)
Ülkü OCAK (Çardak, iş insanı)
Yavuz ÖZDİL (Çardak, müteveffa elektrik teknisyeni)
Yiğit Sami IŞIK (Çardak, yönetici, özel sektör)

Bütün bu çok önemli değerlerimizin yanında özellikle son yıllarda cemiyetimize fedakarane hizmet eden gençlerimizin de isimlerini anmamız gerekmektedir. bu bayrağı gelecekte ileriye doğru taşıyacak olan onlardır.
Ahmet faruk ÖZDİL (Çardak)
Aptullah GÜNEY (Çardak)
Esra Özdil (Çardak)
Hasan TEKE (Çardak)
Muhammed Mirza ÖZDİL (Çardak)
Nurullah GÜNEY (Çardak)
Ömer IŞIK (Çardak)
Umur DEMİRPOLAT (Küçüksu)

Geçmişimizi unutarak ve değerlerimizi korumadan geleceğe hiç bir şey taşıyamayız. Sadece kitaplarda yazan, ansiklopedilerde geçen bir bilgi olmak istemiyorsak kültürümüzü yaşamalı ve yaşatmalıyız.
Bizi geleceğe taşıyacak tek şey yeni nesillerimizdir. Onu koruyacak ve geliştirecek şey ise örgütlülüğümüz ve Daymohktur.
Yahyahan Güney
Başakşehir/istanbul
2020.05.21

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir