Edebiyat

Çeçen anadilde yazılı edebiyatı 20. yüzyıldan sonra hayata geçmiştir. Bu dönemlerde Çeçen kültürünün temeli sözlü anlatımlar, efsaneler, atasözleri, tekerlemeler, halk hikâyeleri, nükteler, hicivler derlenmiştir. Tarihi süreç içerisinde halkın yaratmış olduğu sözlü gelenekler yazılı hale getirilerek edebiyatlaşmaya başlamıştır.

İlk defa alfabe çalışmaları Ekim Devriminden önce Rus subayları tarafından başlatılmıştı. Karloviç Uslar adlı Rus ordusundaki bir subay Gürcü-Rus alfabesinden adapte ettiği harflerden, Kiril alfabesi ile Çeçence bir alfabe meydana getirdi.
Sonraki yıllarda Arapça harfli alfabelerde başkaları tarafından hazırlandı. 1927’den 1938’e kadar Latin harfleriyle ürünler verildi. Çok çeşitli alfabelerin kullanılmasının ardından Rus Kiril alfabesine geçildi. Sosyalist Ekim Devriminden sonra Serlo (Işık, Aydınlık) adlı günlük bir gazete yayınladılar. Çeçen yazılı edebiyatının ilk öncüleri Arbi Dudayev, Said Baduyev gibi ünlü simalar oldu. Çeçen çağdaş edebiyatının, şiirinin ilk yaratıcı isimleri bunlardı. Ahmad Najayev, Şamsuddin Ayskhanov şiir, öykü, roman türü eserleri yayınlamışlar, yazın dilinin temsilcileri olarak yer edinmişlerdi. Doğa, aşk, lirizm alanında ise pek çok edebiyatçı kalem oynatmış, Yurt sevgisini işlemiş, dilin güzelleşmesini sağlamışlar, düşünsel, fikirsel alanda önemli edebi katkılar sunmuşlardı. Çeçen-İnguş halk yaşamını anlatmış, pek çok başarılı eserler üretmişlerdir.

Kuzey Kafkas halklarında olduğu gibi Nart Mitolojileri, sözlü söylenceler, Çeçen-İnguş yazılı edebiyatına zengin kaynaklık etti. Halk arasındaki sözlü anlatımlar, derlenip toparlanarak üniversitelerde arşivledi. Çeçen edebiyatına konu olan halk destanları yazılı edebiyatta şu biçimde yer almıştı.

“Doğdukları köy adıyla anılanlar; Evtarholu Ahmet, Khraçoylu Zelimhan.
Mensubu oldukları boyun adıyla anılanlar; Akhililer’den Canhot, Alkhaşlılar’dan Alkha gibi.
Baba adıyla anılanlar; Madıoğlu Jamirza, Bahadıroğlu Mustarg gibi.”
Çeçen edebiyatı ana beslenme kaynağını, Çeçen kültürünün, folklorunun derinliğinden alır. Çeçen zengin folklorunun, halk oyunlarının, masalların, sözlü söylencelerin oluşturduğu eski hikayeler, bütün kültürel olgular, Çeçen yazılı edebiyatı sayesinde halka mal edildi. Bunlar günümüze, edebiyatçıların ürünleriyle taşındı. Sözlü söylenceler, yazıya geçirildi, unutulup kaybolmadı.

Bu makale Jineps gazetesi yazarlarından sn.Turabi Saltık’ın Çeçen-İnguş Edebiyatı isimli makalesinden bir çok derleme yapılarak hazırlanmıştır.
https://www.jinepsgazetesi.com/makale/ceceningus-edebiyati-1517