VİZYONUMUZ

Kafkas Çeçen Kültür Derneği evrensel insan hakları ve değerleri ile Türkiye ve bütün diaspora kafkas halklarının kültürel değerlerini destekleyici ve güçlendirici faaliyetlere katılma amacındadır. Bu amaçla yapılacak ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılacaktır. 

Sosyal yardımlaşmayı sağlayacak, toplantılar, seminerler, bilimsel araştırmalar, yazılı, sözlü yada görsel dökümanlar hazırlamak, hazırlatmak ve hazırlanmasına destek olarak öncülük edecektir.

Ülkemiz ile Kafkasya arasında kültürel ve insani alışverişin artması için altyapı oluşturacaktır. Tüm dünyadaki kafkas diaspora halklarının özellikle Çeçen-İnguş halklarının ülkemizle ilişkilerinin arttırılması vizyonuyla hareket edecektir.