Denetim kurulu

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Kamil ÖZDİL

Başkan Yardımcısı: Şadi BAYAM

Asil Üye: Muhammed Mirza ÖZDİL