Author: Ali BOLAT

1

Halisat

Yaşlı kadın evimizin karşısında yaşıyordu. Saçları iyice kırarmış, yüzünde yara izlerine benzeyen ancak zamanın yol açtığı derin çizgiler vardı. Bacaklarındaki ağrıdan dolayı yavaş ve zor yürüyordu. Bacaklarını tedavi etmek için bir gölcüğe girer ve...

0

Emirname

1825 Mayıs ayında Sayın Kafkas Başkomutanı Yermolov’un emridir. Karar: 1825 -6 Eylül günü Ğalğa bölgesi Yandarka köyünden Steçoyev Cambulat Rus devleti ve askeri yönetimine karşı isyan etmiş ve kendisi ile birlikte başkalarını da bu...

0

Allah’ın Yardımı

(Çeçenlerin Kazakistan’a sürüldükleri 1944 yılının baharından itibaren durumlarına dair yaşanmış bir anlatımdır.) Mayıs ortalarından itibaren su kenarlarında yetişen otlar biçilmeye başlamıştı. Kolhoz yönetimi ekin ekimini bitiren bütün köylüleri ot biçmeye yönlendirdi. İnsanların ot biçmek...

0

Dadi Yurt Köyünün Yok Edilişi

DADİ YURT KÖYÜNÜN YOK EDİLİŞİ Beş saat boyunca yaşlı, yeni yetme genç, kadın, erkek ve kızlar, kanlarının son damlasına kadar bu insanlıktan nasibini almamış vahşi sürüsüne kahramanca karşı koydu. Kazanamayacaklarını bildikleri halde boyun eğmediler....

0

K i m l i k

Bizler 150 yıl evvel zorla, memleketinden, topraklarından, evlerinden yurtlarından yuvalarından zorla çıkarılıp, sürgün edilen insanların torunlarıyız.  1860 larda Rus emperyalizminin gerçekleştirdiği bu sürgün;  sayı ve gerçekleşmesi bakımından tam anlamıyla bir insanlık faciasıdır. İnsanlık tarihinin...

0

Sahar Solta

Sabah güneşinin, gümüş renkli huzmeleri ortalığa yayılıp toprağı ısıtmaya başlarken ve yeni bir günle birlikte yeni umutları fısıldarken, kabak sarısı renkli Dişnuo Viedın otobüsü ortalığı toza bulayarak gelip durağa yanaştı. Otobüsün şoförü Sahar Solta...

0

Zaman Her Yarayı Kapatır

Savaş! Her şeyi alt üst ediyor. Bütün canlıların yaşamını, doğayı, her türlü düzenliliği yok edip büyük bir kargaşa yaratıyor. Savaşın yarattığı acıları, yoklukları, yoksunlukları tanımlamak bile çok zor. Çeçen halkı yüzyıllardan beri süregelen savaşlardan...

0

Pharmat (Promethea)

Tanrı sana iyilikler versin, iyilikle ve sağlıkla çok yaşa. Tanrı seni kötülüklerden ırak iyiliklere yakın etsin. Ne söyleyeyim, ne anlatayım?  Sana çok ilginç bir masal anlatayım. Gözlerini ve kulaklarını iyi aç! Şu karşıdaki Başlam...

0

Dünya Çeçenistan Günü

Kafkas Çeçen Kültür Derneği 21.02.2010 Anma toplantısı konuşması: Değerli arkadaşlar; Bu gün, Dünya Çeçenistan günü ve Çeçen sürgününü anmak için, derneğimizin düzenlediği toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi, 66...

0

Külsüm Apa

Kazakistan’ın  Dondurucu   Steplerine   Sürgüne   Gönderilen Bir  Çeçen’in   Kendisine Yardım   Eden   Külsüm   Apa’ya Mektubu En iyi günler  seninle  olsun  Külsüm apa. Nasılsın, ne yapıyorsun. Bütün kalbimle iyi olmanı diliyorum. Gene buluyor musun o zamanki gibi, ...