İnguşetya

Coğrafya

İnguşetya Kafkasya’nın kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Güneyinde ve orta kesimlerinde büyük Kafkas Sıradağları kuzeyde ise düz step alanlar bulunmaktadır. Küçük bir yer olmasına rağmen İnguşetya zengin bitki örtüsü ve doğal kaynaklarıyla önemli bir yerdir. Çeçenistan’ın yanında yer almasından dolayıda petrol yönünden zengindir.

Nehirler

Büyük nehirler şunlardır:

  • Terek Nehri
  • Assa Nehri
  • Sunja Nehri

Doğal kaynaklar

İnguşetya mermer, ahşap, dolomit, alçı, kireçtaşı, çakıl, granit, kil, jeotermal enerji tıbbi su, metal,maden suyu, Petrol (60 milyar ton) ve doğal gaz rezervleri ile çeşitli ve zengindir.

İklim

İnguşetya iklimi çoğunlukla karasaldır. Yazları step alanlar kuru ve güneşli, kışları soğuk ve yağışlı, dağlık iklimde ise Yazları sıcak kışları ise soğuk ve karlıdır. İnguşetya Kafkas Sıradağlarının ortasında olduğundan geçilemez ve ulaşılmaz bir bölgededir. Bu yüzden ulaşım yoktur. Dağlık alanlar tamamen karlıdır.Kışınları -20 ile -30 arasındadır.

Etimoloji

İnguşlar yerli bir Kafkasya halkıdır. Daha çok İnguşetya Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. Onlar kendilerini Galgay olarak nitelendirmektedir. İnguşlar aynı zamanda Çeçenlerle akraba olup Nah kabilesindendir. Vaynah Etnografyası üzerinde bulunurlar.

Kökeni

İnguşlar %89 J2 dünyada bilinen en yüksek frekans Y-DNA ve J2 ile yakından ilişkilidir. İnguşlar Berektli Hilal’den göç etmiştir. İnguşların ataları Mezopotamya’dan göç ederek Kafkas Sıradağları’na gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Aynı zamanda İnguşlar’da genlerinde Çeçenlerden dolayı Urartu kalıntıları vardır ki zaten Urartu Mezopotamya birbirine yakındır.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/İnguşetya