PRENSİPLERİMİZ

1. Kafkas Çeçen Kültür Derneği üyeleri Çeçen-İnguş asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Bu üyeler ve dayandığı bütün sosyal alt yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatanı ve milletinin bölünmez parçasıdır. Derneğimiz ülkemizin bayrağına, milli ve manevi bütün değerlerine saygılıdır. Bu değerlerin ve devletimizin demokrasisi ve kazanımlarının kayıtsız ve şartsız olarak tarafıdır, savunucudur. Devletimizin ve milletimizin değerleri ve kazanımları aleyhine olabilecek her türlü düşünce, ideoloji, siyasi yada sosyal tutum yada faaliyetlerin karşısında açık ve net bir şekilde geçmişte olduğu gibi gelecekte de duracaktır.

2. Derneğimizin faaliyet alanı kültürel ve insani çerçeve ile sınırlıdır. Bu iki alan dışında Türkiye’mizin siyasi, ideolojik, dini ve herhangi bir başka faaliyetin parçası, destekçisi, azmettiricisi taraftarı ya da maşası değildir. Bu tip bütün faaliyetlerden titizlikle ve ısrarla kaçınılacaktır.

3. Derneğimiz dünyada, kafkas coğrafyasında ve özellikle Çeçenistan ve İnguşetya da bulunan hiçbir siyasi örgütsel yapının, cemaatin taraftarı yada karşıtı değildir. Tüm dünyadaki kafkas diaspora halklarının toplam milli, manevi, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve ülkemizle ilişkilerinin arttırılması çalışmak hedefinde olacaktır.