Gürcistan

Kistler (Çeçence Kistoj, Kisti), kuzeydoğu Gürcistan’ın Pankisi Vadisinde yaşayan bir halktır. Kistler’in toplam nüfusu yaklaşık beş bin kadardır, çoğunluğu Sünni Müslüman’dır.

Kistlerin geçmişi, anayurtları olan Güney Çeçenya’ya dayanır. Kistlerin ataları 1830’lar ve 1870’lerde Gürcistan’ın doğusundaki Pankisi Vadisine göç ettiler. Bir kısmı Tuşeti ve Kaheti bölgesine yerleşti. Bu halk Gürcistan’da Kistler  olarak adlandırıldı. Kistler, dil ve köken olarak Nah dillerini konuşan Çeçenlere ve İnguşlara yakın bir halktır, ama gelenek ve yaşam biçimi açısından Gürcistan’ın doğusundaki Dağlılara daha yakındırlar.

Kistler, Gürcistan’ın aynı kesiminde yerleşik, Kuzey Kafkas kökenli başka bir topluluk olan Batslar ile ilişkilidirler.

Coğrafi dağılım

Günümüzde Pankisi Vadisinde sekiz Kist köyü bulunmaktadır: Duisi, Jibahevi, Cokolo, Şua Halatsani, Omalo ve Birkiani. Oldukça küçük bir topluluk olan Kistler, komşu Çeçenya’dan son yıllarda göçen nüfusla birlikte daha büyük bir grup haline geldi.

Tarih

Kistlerin geçmişi hakkında kesin bilgiler yoktur. Onlardan ilk kez 1880’lerde Gürcü basınında söz edilmiştir.

Ünlü Gücü şair Vaja-Pşavela, Aluda Ketelauri ile Konuk ve Ev Sabihi adlı yapıtlarında Kistler ile Hevsurluların 18 ve 19. yüzyıllardaki çatışmalarını ele alır.

İkinci Çeçen Savaşı sırasında Kistler, Çeçenya’dan göç etmek zorunda kalan 7.000 kadar mülteciye kapılarını açmıştır.

Din

Kistlerin çoğunluğu Sünni Müslüman’dır.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kistler