Şahap Kutbay(1897–1983)

Bu yazıyla  sizlere bahsetmeye çalışacağım kişi benim de hatırladığım Çardak’ta yaşamış ve Çeçen Şahap Efendi olarak bahsi geçen Rahmetli Şahap KUTBAY’dır. Yılını tam olarak öğrenemediğimiz bir dönemde Çardak’ta muhtarlıkta yapmıştır. I. Dünya Savaşına ve İstiklal Harbi’ne de katılmış Şahap efendi İstiklal Madalyası sahibidir.

Çeçenlerin Kafkasya’dan göçlerinden sonra  Osmanlı devletinin en sıkıntılı ve zor yıllarında Sultan Abdulhamit ‘in (1876-1909) padişah olduğu yıllarda doğmuştur. Çocukluk ve gençlik  yılları Osmanlı devletinin kudretli dönemlerinin sona erdiği artık parçalanma ve yıkılma dönemlerini yaşadığı, sürekli ve birbirini takip eden savaşlarla (Trablusgarp, Balkan, I.Dünya Savaşı, İstiklal Harbi) geçen Osmanlı Devletinin sona erdiği yeni bir Cumhuriyetin doğduğu yıllardır.

Tarık Cemal KUTLU’nun Milis Mülazım Mirza Bey isimli makalesinde ’ Çeçenlerin, Osmanlı Devleti’ne 28 Mayıs 1865 — 16 Ağustos 1865 tarihleriarasında geldiklerinden bahsetmekte ayrıca; aynı makalede Çardağa ilk gelenler hakkında da bilgiler vermektedir.

‘’Bugün, Göksun ilçesinin 35 km. doğusunda bulunan ve Çardak adı verilen köyü Äqqi boyundan Gına Xhäzhi (Hacı Mes’ud), Yalxuo boyundan XuxaMazhid, Dagazh ve Thaxa ((Yalhuolardan Huha Mecit, Dagac ve T’aha) kardeşler, Bjavluolardan Ghoymarza ve Alxaz (B’avluo, Ğoymirza, Alhaz), Bienuolardan Muocha (Muotsa veya Musa Kahya), Gendarganulardan Murtaza Ali Oğlu Musa, Hacı Abdurrahman, Ka ve Gerixan adlı zatlar kurmuştur’’ (Tarık Cemal KUTLU). (Bu ifade; Çardağın kuruluşunda bulunan ve en geniş nüfusa sahip olan engino taybından çeçen aileler yani Güney, özbay, Erdoğan, Denge, Yıldır soyisimli olanlar sayılmasa da tarihi bir ifadedir.)

Diyerek bahsettiği kişiler arasında olan Gendarganulardan Murtaza Ali oğlu Musa, Şahap KUTBAY’ın dedesidir. Bu arada şunu belirtmek gerekiyor ki, Şahap KUTBAY’da, Tarık Cemal KUTLU’nun anne tarafından dedesidir.

Şahap KUTBAY Çeçelerin Gendargınoy boyundandır. Babasının ismi Aziz’dir. Babasının doğum tarihi ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Ancak; Şahap dedenin 1929 tarihli kurs belgesinde Müteveffa Aziz oğlu Şahap Efendi yazmaktadır. Buradan da babasının 1929 yılında hayatta olmadığına işaret edildiği anlaşılmaktadır. Şahap KUTBAY 1897 doğumludur, yani 1865 yılında göç olduğu düşünülürse, göçten 30 yıl sonra doğmuştur. Dedesi Musa göç ederek gelmiş yani Çeçenistan doğumludur. Bu  arada Musa’nın İsa isminde kardeşi olduğunu Çardağa kardeşiyle beraber geldiğini söylemeliyiz. Kardeşi İsa’da, ALTUNBAY ailesinin  büyüğüdür. Kısaca Çardak’ta Musa KUTBAY soy ismi olan ailenin İsa’da ALTUNBAY soy ismi olan ailenin büyükleridirler ve kardeştirler. Şahap Dede’nin Anne adı Adı Buse, Baba Adı Aziz’dir. Hanımı Selime KUTBAY 1905 Göksun Düğünyurdu doğumlu ve Kuşhadır (asetin). Şahap KUTBAY’ın kardeşleri, Vahap, Said isimlerinde iki erkek, Cadu ve Meyle isimlerine iki kız olmak üzere toplam dörtkardeşi vardır. Erkek kardeşleri Vahap ile Said evlenmemişlerdir. Çocukları Kevser, Naime, Günel (D.1935),Gülten, Sultan, Ayten, kızları, Enver(1946-2008), Hayrettin(1934-1995), Selahattin (D.1928) ise erkek evlatlarıdır.

Şahap efendi, yılı tam olarak bilinmemekle birlikte  Çardak’ta Muhtarlıkta yapmıştır. Kendisi I. Dünya Savaşına katılmış ve Yemen Cephesinde bulunmuştur. Ayrıca (İstiklal Harbi) Kurtuluş Savaşında da asker toplayıcı olarak bulunduğu ve Maraş Harbine Asker toplayıcı olarak gittiği Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu’nda Göksun’da Afşin’de hatta Konya’ya görevli olarak gittiği söylenmektedir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakârlık gösterenlere verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası almıştır.

Çardaklı (Çeçen Şahin) Şahinbi, Milis Mülazım (Sivil Teğmen) Mirza Bey , (Hacı Mesud)  Gin Hacı oğlu İbrahim GENEL, Hacı Murat ÖZDİL ve kardeşi Mecit ÖZDİL. Lokman ALTUNBAY(1909-1986)‘ın ağabeyleri Nuri ve Umğa. (Ağabeylerini çocukluğunda hatırladığını, ağabeylerinin savaşa gittiklerini ve geri dönmediklerini anlatmıştır). Ayrıca aynı süleleden İrize (Rıza ) Oğlu Ömer’de savaşa gidip dönmeyenlerdendir. İrize (Rıza) Oğlu Ömer, Ebubekir ALTUNBAY(ö.1955)’ın kardeşidir, Feride, Behice  ATAY kardeşlerin amcalarıdır.

İsimlerini tam olarak bilemediğimiz bunların dışında da harbe katılan ve geri dönmeyen çeçenlerin olduğu anlatılmaktadır. Çardak’tan I. Dünya ve İstiklal Harbine gi,den ve dönmeyen çeçenlerin kimler olduğu öğrenilmeye çalışılmalıdır. Bu konuda detaylı daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir.

 

Emin ALTUNBAY

OCAK 2011

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir