Kafkas Çeçen Kültür Derneği İstanbul

0

Çeçenya 2010 – 5

-5- “ GÜNÜMÜZE BAKIŞ” İçinde bulunduğumuz 2011 yılının ilk aylarında dünyada özellikle İslam coğrafyasında çok köklü değişiklikler oluyor. Tunus, Mısır, Yemen vb ülkelerdeki gelişmeler artık dünya politikasına “medya sunumuyla” ve “alışılmış kriterlerle” bakmaktan vazgeçilmesi...

0

Çeçenya 2010 – 4

-4- “GÖZLEM ve DÜŞÜNCELER” 10 Ekim 2010 tarihinde Çeçenya’ya yıllar sonra yeniden gitme mutluluğunu ve fırsatını yakaladık. 1993 yılında en son ziyaretimden sonra gerçekleşen olayları dışarıdan takip edebilmiştim. Çeçen tarihinin en destansı olaylarının da...

0

Çardak Belediye Başkanlaırı

Yerel Seçimler: 1930 –1946 –1950 –1955 –1963 –1968 –1973 –1977–1984 –1989 –1994 –1999  –2004 –2009 –2014. 1960 Tarihinde Çardak Belediyesi kurulmuş ilk belediye başkanı olan Rahmetli İzzettin AYDIN’ın görev süresi aynı yıl  27 Mayıs...

0

Çardak Muhtarları

YEREL SEÇİMLER : 1930 – 1934 – 1938 – 1942 – 1946 – 1950 –1955– 1963 –1968– 1973 – 1977 – 1984 –1989– 1994 –1999– 2004 – 2009 – 2014 MUHTARLARIMIZ Muhtarlarımız ile ilgili...

0

Çeçenya 2010 – 3

-3- “Son 20 Yıllık Sürecin Kısa Kronolojisi ve Geçmişe Eleştirel Bir Bakış” – 1996 Barışı /  1999 Rus İşgali ve Sonrası  – 1996 Ağustos ayında yapılan anlaşma üzerine Rus birlikleri 5 Ocak 1997 de...

0

Sahar Solta

Sabah güneşinin, gümüş renkli huzmeleri ortalığa yayılıp toprağı ısıtmaya başlarken ve yeni bir günle birlikte yeni umutları fısıldarken, kabak sarısı renkli Dişnuo Viedın otobüsü ortalığı toza bulayarak gelip durağa yanaştı. Otobüsün şoförü Sahar Solta...

0

Türkiye’deki Çeçen Mülteciler (Sığınmacılar)

Çeçenistan’da 1994 – 96 yılları arasındaki savaşta Türkiye’ye hemen hiç mülteci gelmedi. Gelmiş olsa da münferit olduğu için kamuoyuna çok yansımadı. Ancak ikinci savaşın başladığı 1999 yılının ilkbaharında Çeçenistan’daki yoğun bombardımanlar sonucu on binlerce...

0

 Çeçenya  2010 – 2

-2- “Son 20 Yıllık Sürecin Kısa Kronolojisi ve Geçmişe Eleştirel Bir Bakış” – BAĞIMSIZLIK İLANI ve I. SAVAŞ – 1990 yılında Çeçen-İnguş Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, artık dağılma sürecinin son dönemlerini yaşayan Sovyet Sosyalist...

0

 Çeçenya  2010 – 1

 -1- “İçinde Bulunduğumuz Durum Hakkında Gözlemler ve Düşünceler”  Çeçen etnik kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak atavatanımızda (Daymohk) son yirmi yıl içinde meydana gelen gelişmeler, olaylar, kanlı savaşlar nedeniyle oldukça yüklü, kafa karıştırıcı, sinir bozucu...

0

Zaman Her Yarayı Kapatır

Savaş! Her şeyi alt üst ediyor. Bütün canlıların yaşamını, doğayı, her türlü düzenliliği yok edip büyük bir kargaşa yaratıyor. Savaşın yarattığı acıları, yoklukları, yoksunlukları tanımlamak bile çok zor. Çeçen halkı yüzyıllardan beri süregelen savaşlardan...