Karşılaştırmalı Azınlık Empatisi

Bu fotoğraf 1914 Rus ordusuna aittir

Bu fotoğraf 1914 Rus ordusuna aittir

Bismihusubhanehu.
Rabbimize hamd, güzel peygamberimize salât ü selâm olsun.

Bir sosyolojik vakayı değerlendirmek için aynı şeyi aynı tartı ile ölçmek gerekiyor. Örneğin bir sosyal grubu yaşı ile öbür grubu boyu ile ölçer ve bunlar birbirinden farklı derseniz doğru bir çözümleme olmuyor. Yanlış bir kanaatle savruluyorsunuz.

Şimdi konuya girelim.

-Ruslarla birlikte omuz omuza vererek savaşan Çeçenler olduğu gibi Ukrayna safında da Şeyh Mansur ve Dzhokhar Dudaev isimli Çeçen taburlarına bağlı oldukları belirtilen Çeçen savaşçıların görüntüleri medyaya düştü. ( The Independentturkishhttps )
Türkiye’deki Çeçenler’den “Rusya-Ukrayna savaşı” açıklaması
(-https://kafkascecen.org.tr/ortak-aciklama/ )

Konumuz esas olarak bu.

Değişik örnekler;

Önce ABD;
ABD’de toplam 3,3 milyon Müslüman var ve bu rakam toplam ABD nüfusunun yaklaşık %1’ini oluşturuyor. (1)
–-Amer Ghalib, ABD’deki ilk Yemen asıllı belediye başkanı.
–-Müslümanların 2040 yılına kadar Hristiyanlardan sonra ABD’deki ikinci büyük din grubunu oluşturması bekleniyor. (2)
–-Amerikan ordusunda çok sayıda Müslüman asker görev yapıyor. Bazılarına göre bu sayı 4 binden çok fazla. (3)
–-Amerikan ordusundaki Müslüman askerlerin çoğu Afrika kökenli, Amerikan ordusunda, 15 binin üzerinde Müslüman asker bulunduğu açıklandı. (4)
–-ABD ordusunda yer alan Müslümanlara, Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi tarafından, Müslüman ABD’li askerler, Amerika için bir başka İslam ülkesinde olsa bile, teröre karşı savaşmalıdır fetvası verildi. (5)
–-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri’nde dini inançlar gereği türban örtme ya da sakal bırakma resmen serbest oldu.(6)
–-ABD Genelkurmay Başkanlığı, 400’ü aşkın tabur imamı görevlendirmiş durumda. (7)

İngiltere;
–-İngiltere’de Müslüman sayısı 10 yılda iki kat arttı. (8)
–-İngiltere’nin en büyük İslami çatı kuruluşu Müslüman Konseyi’nin liderliğine ilk kez bir kadın üye seçildi. (9)

–-İngiltere Kraliyet Askeri Kuvvetlerindeki din subayı kadrosu Roma-Katolik, Protestan ve Yahudilerden oluşuyor. İslamiyet de bu yapıya dahil oluyor. 100 dolayındaki Müslüman dini personel, sadece askeri hizmetlerde değil sivil alanda da birçok gönüllüye hizmet veriyor. (7)

Almanya;
–-Almanya’da Müslümanların nüfusa oranı yüzde 6,5’e yükseldi. (10)
–-2050’de Müslümanlar Alman Nüfusun Beşte Birini Oluşturacak. (11)
–-Kral Wilhelm döneminden bu yana 100 yıldır askeri personeline dini konularda eğitim veren Almanya’da sayısı açıklanmamış olan sivil ve askeri Müslüman din subayları bulunuyor. (7)

Fransa;
–-Nüfusu 66,9 milyon olan Fransa’da yaşayan Müslümanların sayısının 6 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık %10’una denk gelen bu rakamla Fransa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkedir. (12)
–-Fransız ordusunda 2008’de 431 din işleri subayı görev yapıyordu. Din subaylarının sayısı 283’ü Katolik, 91’i Protestan, 45’i Yahudi ve 12’si Müslümanlardan oluşuyordu. Fransa ordusundaki Müslüman sayısının 40.000’e ulaşması nedeniyle, 2010 yılında tabur imamlarının sayısı 40’a yükseltildi. (7)

İsrail;
İsrail ordusunda albay rütbesinde birçok Çerkes bulunuyor. (13)

Örnekleri arttırmak mümkün.
Genel olarak ise ülkemiz insanının böyle bir duruma bakış tarzının nasıl olduğunu görmek için aşağıdaki Mütedeyyin bir sosyal gruba ait gazetenin (Yeniakit) haber ayrıntısı yeterli.
—Batılı ordularda bile tabur imamı bulunuyor… Batılı ülkelerinin ordularındaki Müslüman personel için din işleri subaylığı biriminin yer aldığı tespit edildi.(7)
Bu bakış açısında temel olarak gayrimüslim bir ülkede yaşayan müslümanların o resmi devletin sınırları içerisinde tanınmaları, ayrımcılığa uğramamaları, diğer bütün vatandaşlara verilen özlük haklarından faydalanmaları, dini özgürlüklerini kazanmaları, o ülkenin devlet işlerine katılmaları v.s. genel olarak övülüyor ve pozitif olarak görünüyor. Toplumumuzun genel kanaati olumlu bir şey olduğu yönünde.
Burada o müslümanların yaşadığı devletin diğer devletlerle ve diğer İslam toplumları ile olan mücadelelerinde ve devlete edişleri ile ilişkili çatışmalarında yaşanacak çelişkiler gündeme gelmiyor. Düşünülmüyor, konuşulmuyor ve hatta belki de bilerek üzerine gidilmiyor.
Tarihteki buna benzer örneklerde de mesela 1915 Çanakkale Savaşı’nda ülkemize saldıran müttefik güçlerin içinde bulunan müslüman askerler mağdur ve zorunluluklar üzerine karşımıza çıkarılan kişiler olarak düşünülüyor. Ya da herhangi bir İslam ülkesine emperyal amaçlarla saldıran ordulardaki müslümanlar insafa ve adalete davet edilerek müslümanlar lehine pozisyon almaları, zulümleri azaltmaları isteniyor. Bazen hafif bir tenkidvari bakış olsa da tekfir görülmüyor.

Batı böyle.

İş doğuya ve kuzeye gelince algılar değişiyor. Bir usta el değiştiriyor. Ya da nasılsa bir şeyler oluyor. Hayal kırıklıkları, oradaki azınlıkların içinde bulunduğu devletle çatıştırılma isteği yada kışkırtması yapılıyor.
Beklenti açık net muhalefet ile hatta savaş ile ilgili devletle dini, etnik, kültürel, hak, özgürlük temelinde self determinasyondan bağımsızlığa gidene kadar her türlü ve her zaman her zeminde ölümüne mücadele.

Soluksuz.

En son üye ölene kadar.
Son Çeçen ölene kadar.
Uzaktan, biz bakarken.
Evet, beklenti bu.

Değeri yüksek gayrimenküllere sahip olup, zengin semtlerinde yaşayıp, iyi gelirlerle, ülkenin en lüks yerlerinde tatil yaparken ve buralarda birçok kişinin sahip olmadığı fırsatlarla hayatını sürdürürken mülkiyet eşitsizliğinden dem vurup; kamusal alanların arttırılmasını, sosyalizmin ne kadar eşitlikçi ve adaletli olduğunu konuşmak, tatillerinde Avrupa’ya gidip oraları övüp, gezip gibi Sosyalist olmak gibi.
Boğaziçi üniversitesinde, Koç üniversitesinde okuyup, hoca olarak çalışıp anti emperyalist, solcu olmak gibi..

Bulunduğu ülkede gayri İslami kuralların ortasında yaşayıp kendisi dışındaki sosyal gruplarla bir şekilde sulh ederek, hoşlanmadığı birçok meseleye maslahat güderek susan veya kerhen razı olan Radikal islamcıların başka coğrafyalarda islam’ın katı ve ilkel yorumlarını öve öve bitirememeleri ve onun için buradan mücadele ettiklerini iddia etmeleri gibi.

Tenakuz çok bariz.
İzahtan vareste.

Tabii burada ince bir ayrı ayar daha var. Yaşadığı topraklar güçlü bir emperyalin etkisinde ise istemeyerek de olsa o ülke içerisinde bir yaşama alanı oluşturmaya çalışan azınlıkların önünde de dikenli yollar var. Çözüm de kolay değil. Çeçenlerin işi de kolay değil.
Diğer milletlerinde.
Uzaktan ölçmek, biçmek, oradakilere buradan doğruyu yanlışı göstermek öğretmek, kafadan üfürmek kolay.

Her zaman doğru davranılamayabiliyor.
Her zaman doğru yanlış net seçilemeyebiliyor.
Her zaman herkes ortak akılla davranmıyor.
Her zaman mutlaka uçlara savrulanlar oluyor.
Her zaman gönülden geçen şey olmuyor.

Olanı herkes görüyor.
Duamız feraset, merhamet ve istikamet için.

‘’Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, kafirlere karşı sert, birbirlerine çok merhametlidirler.
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ”
Fetih suresi 29. ayet…

Ruhamau beynehum.
Vesselam.

DİP NOTLAR:

1. ^ “A new estimate of the U.S. Muslim population”. pewresearch.org. January 6, 2016.
2. hhttps://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59307503 Hamtramck Zhaoyin Feng BBC News, Michigan 16 Kasım 2021
3. https://www.hurriyet.com.tr Amerikan ordusunda 4 bin Müslüman var. Kasım 05, 2021
4.http://arsiv.ntv.com.tr/news/112351.asp. Amerikan ordusunda 15 binden fazla Müslüman asker
5. https://m.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a126358.aspx. ABD’li Müslüman askerlere fetva: SAVAŞIN.
6. https://tr.euronews.com /2020/02/12/ abd-hava- kuvvetlerinde-dini-ozgurlukler- duzenlemesi- basortusu-ve- sakal- resmen-serbest-oldu
7. https://www.yeniakit.com.tr/haber/batili-ordularda-bile-tabur-imami-bulunuyor-500919.html
8. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150212_ingiltere_muslumanlar 12 Şubat 2015
9. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55886976 Zara Mohammed: İngiltere Müslüman Konseyi’nin ilk kadın lideri
10. https://www.dw.com/tr Almanya’da Müslümanların nüfusa oranı yüzde 6,5
28.04.2021
11. https://www.amerikaninsesi.com/a/muslumanlar-2050de-almanya-nufusunun-beste-birini-olusturabilir/5871178.html#:~:text=Almanya’daki%20M%C3%BCsl%C3%BCman%20g%C3%B6%C3%A7menlerde%20do%C4%9Fum,be%C5%9Fte%20birini%20olu%C5%9Fturaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ortaya%20koyuyor.
12. hhttps://www.insamer.com/tr/fransa-muslumanlari_3723.html
13. https://www.orsam.org.tr/tr/israil-cerkesleri/

Yahyahan Güney
11 Mart 2022
Başakşehir

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir