Fransa’da Yaşanan Son Olaylar Hakkında Derneğimizin Açıklaması

Kafkas Çeçen Kültür Derneği Fransa’da yaşanan son olaylar karşısında haklı ve ölçülü tepkileri sebebiyle Avrupa Çeçenlerini desteklemektedir.

Paris’in banliyölerinde yaşayan 16 yaşında bir Çeçen delikanlısının, Kuzey Afrika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı duruşu ve sonucunda da şiddete maruz kalması üzerine Avrupa Çeçen diasporası toplu olarak tepki vermiştir. Fransa devletinin gerektiği şekilde emniyet ve adalet tesis edememesi üzerine Çeçenler toplu olarak bu suç şebekelerine karşı kendilerine yakışan bir şekilde, hem cemiyetlerinin birliğini ve haklarını korumuş hem de sosyal düzenin tesisi için suç odaklarına karşı ahlaki ve vicdani bir duruş göstermişlerdir. Fransız halkı ve dünya kamuoyu Çeçenlerin haklı tepkisi ve onurlu duruşlarını takdir etmişlerdir.

Biz de Avrupa’daki bu haklı mücadelenin yanındayız ve destekliyoruz, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Caucasian Chechen Cultural Association supports European Chechens due to their just and temperate reactions to the recent events in France.

The European Chechen diaspora reacted collectively after a 16-year-old Chechen boy living in the suburbs of Paris stood against North African drug cartels and was exposed to violence. Upon the French state’s inability to establish proper security and justice, Chechens collectively protected their unity and rights against these crime networks, and took a moral and conscientious stance against crime foci for the establishment of the social order. The French people and the world public opinion appreciated the rightful reaction and dignity of Chechens.

We stand by and support this righteous struggle in Europe, and present it to the public with respect.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir