Çardak Muhtarları

YEREL SEÇİMLER :

1930 – 1934 – 1938 – 1942 – 1946 – 1950 –1955– 1963 –1968– 1973 – 1977 – 1984 –1989– 1994 –1999– 2004 – 2009 – 2014

MUHTARLARIMIZ

Muhtarlarımız ile ilgili olarak öğrenmeye çalıştığımız  bilgilerden 1968 öncesi dönemlerle  ilgili olarak eksiklikler ve yanlışlıklar olabilecektir.1968 yılından sonraki muhtarlarla ilgili olarak verilen bilgilerin doğruluğu kesindir.1968–1973 Dönemi ve sonrası bilgileri ise Mahalli Seçim yılları da karşılaştırılmış AYRICA Muhtarlık yapan kişilerden de doğrulanmıştır.  Bu bilgiler öğrenilmeye çalışılırken; muhtarlık yapan kişilerin yakınları ile ayrıca kasabamızın yaşlılarından ve eski ve yeni Muhtar ve Belediye başkanlarından bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bu konuda ayrıca Göksun Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Bürosununun verdiği bilgilerden de yararlanılmıştır.  . Bu çalışmada özellikle 1968 öncesi bilgilerde eksiklikler ve yanlışlıklar olabileceği gibi adı geçmeyen kişilerde olabilecektir. Çardak’ın 1887-1888 (H.1305) yılında Elbistan’a bağlı bir köy olarak kurulduğu bilgisi düşünüldüğünde 1887 ile 1910 yılları arasında 23 yıllık bir dönemin bilgilerine ulaşılamadığı açıkça ortaya çıkacaktır.

1- 1950 öncesi Dönem

2–1950–1968 Arası

3–1968–1999 Arası

4- 1999 Sonrası

 

Muhtarlık yapan kişilerin dönemleri kesin olarak bilinemediğinden bu şekilde bir gruplama yapılma  ihtiyacı duyulmuştur. Kısaca, özellikle 1968 öncesi  herhangi bir muhtarımızın dönemi   net olarak bilinemiyor olabilir ancak yukarıdaki dönemlerin   birisinde muhtarlık yapmış olduğu kesindir. Şeklinde bir kolaylık ve anlaşılırlık sağlamaktadır.

Bu bilgilerin 1968 sonrası hariç kesin olarak doğruluğunu iddia edilmemektedir çünkü, özellikle 1968 öncesi dönemle ilgili her hangi bir resmi veya gayri resmi belgeye ulaşılamadığı gibi alınan bilgi ve sıralamalarda kaynak kişiden kişiye farklılıklar, değişiklikler göstermektedir. Burada ise en çok kabul gören bilgi ve sıralama doğru kabul edilmiştir.

Hatalar, yanlışlıklar olabilecektir. çünkü tamamıyla bilgi ve belgeye dayanan bir çalışma değildir. Ancak mümkün olduğunca konuda bilgisi düşünülen çok kişiye sorulmuş ve bilgisine başvurulmuştur. Zaten eksiklikler vardır ve görülmektedir(?-   ?). Varsa hatalar ve bilgi noksanlıklarının paylaşılarak tamamlanacağı düşüncesiyle bu eksik haliyle de olsa bilgilerinize sunulmuştur. Eksik olan bilgilerin zamanla, tamamlanması ve yaklaşık 5 yıldır  üzerinde çalıştığım bu  çalışmayı   noksanlıklarıyla da olsa paylaşmayı  doğru  buldum.

Bu çalışma ile ilgili olarak; varsa hataların düzeltilmesi veya görülen eksik bilgilerin tamamlanabilmesi için doğruluğu teyit edilmiş ve genel kabul gören bilgilerle yenileneceğini söylemek isterim.

 

1950 ÖNCESİ DÖNEM

1-(Hirsmirza)Mirza TUKAY(?-1929):Doğum tarihi bilinmemektedir, ölüm tarihi ise kesindir.  Dursun TUKAY(d.1927)’ın babasıdır. Kendisinden alınan bilgilere göre babası  18 yıl muhtarlık yapmış ve vafat ettiğinde muhtarmış. Cumhuriyet döneminin ilk muhtarı olduğu düşünülmektedir.1929 yılında vefat etmiştir.1929 yılında öldüğünde muhtar olduğu düşünüldüğünde 1911–1929 yıllarında muhtarlık yaptığı düşünülmektedir. 18 yıl muhtarlık yaptığı kesin olup dönemi kesin olarak bilinmemektedir.1930 öncesi Dönemin Muhtarlarındandır

2-Abdurrezak CANBOLAT:(1898–1960)Kemal CANBOLAT’ın babasıdır. Yine Kemal (amca)Canbolat’ın anlattığına göre  5–6 yaşlarında iken babasının köyün muhtarı olduğunu hatırladığını anlatmaktadır. Muhtemeldir ki bilinen ilk muhtarımız ya Abdurrezak CANBOLAT veya Mirza TUKAY’ dır.

3-Hacı Murat ÖZDİL (d.1882–ö.1944) Dönemi kesin bilinmiyor

4-İbrahim GENEL(?   -?) Dönemi kesin bilinmiyor.

5-Şahap KUTBAY    (d.1897-ö.1983  ) Dönemi kesin bilinmiyor.

6-Esat(Eshad)   DENGE    (d.1894-ö.1958 ) Dönemi kesin bilinmiyor.

7-Mecit ÖZBAY   (?   ? Dönemi kesin bilinmiyor.

8-Ata GENEL(d.1910-ö.1986) Dönemi kesin bilinmiyor.

9-Abdulmuttalip ERDOĞAN (d.1913-ö.1993)=1968–1973 yıllarında Belediye başkanlığı da yapmıştır. Muhtarlık önemi kesin bilinmiyor.

1950- 1968 ARASI

10-Abbas AYHAN =Abbas usta olarak bilinen Hafız IŞIK’ın marketinin olduğu yerlerin eski sahibidir. Dönemi 1950 öncesi de olabilecektir.

11- Lisan BOLAT=(d.1917-ö.1987) Dönemi kesin bilinmiyor

 

12- İsa ÖZDEN(?–1960) = (Sandıkçı İsa)1960 ihtilalinden önce 1950–1955 yıılarında muhtarlık yaptığı düşünülmektedir. Demokrat Parti 1950 ve 1955 seçimlerinde oyların çoğunlukla sandıklardan Demokrat Partiye çıkmasında dolayı çok sevindiği için Sandıkçı İsa lakabını kazanmıştır. 1960 ihtilalini görememiş muhtemelen 1959 yılında vefat etmişti..(Eğer ihtilalı görseydi  zaten kahrında ölürdü. 2007 İzzettin AYDIN)

O Yıllarda bölgede meşhur üç tane İsa olduğu anlatılmaktadır

1-Göksun’da Bat İSA(1946–1950)  Göksun Belediye Başkanı)

2-Çardak’ta Sandıkçı İSA ( İsa ÖZDEN)

3-Karadut’ta Kör İSA

13-Davut ATAY=Toplam 26yıl muhtarlık yaptığı söylenmektedir. 1960 ihtilalı olduğunda muhtardır. Dursun TUKAY amcamız, Muhtarlığı 1960 ihtilalında  Davut ATAY’dan aldığını ve1963 seçimleriyle yeniden seçilen  Davut ATAY’a  bıraktığını   söylemiştir. (2007 Ağustos) son dönemi olan 1963-1968 yıllarını ise 1965  yılında vefat ettiğinden  dolayı tamamlayamamıştır.

14- Dursun TUKAY=1960 ihtilaliyle Muhtarlık görevini almıştır. 1962 yılına kadar muhtarlık yapmıştır.

15- Şükrü KAYA=1963 seçimleri öncesi muhtarlık yapmıştır.

16-Davut ATAY=1963 -1968 dönemi için seçilmiş fakat 1965 yılının kışında vefat etmiş ve dönemini tamamlayamadan ölmüştür. Demokrat Parti’nin sevilen ve sözü geçen muhtarı olarak anlatılmıştır. Çardak Orta Okulunun yapımında çok emeği  olduğu  anlatılmıştır.

17-Tahir KALTAKÇI=Kesin olmamakla 1965 yılında Davut ATAY’ın vefatı sonrası   1965-1968 yıllarında muhtarlık yaptığı  öğrenilmiştir. 1968 seçimlerine kadar 3  yıl muhtarlık görevi yapmıştır.

 

1968 -1999 ARASI DÖNEM

 DOĞRULUĞU KESİN OLAN DÖNEMDİR 

Bu dönem ve sonrası bilgilerin doğruluğu kesindir.

18-Fikri BAYÜLKEN=1968–1973 yıllarında Muhtarlık yapmıştır

19-Abdullah TANIR=Değişik yıllar ve dönemler halinde toplam 26 yıl muhtarlık yapmıştır.1973–1999.

 

1999 SONRASI

1999 Seçimleri öncesi Çardak üç mahalleye ayrılmıştır

1- Yunus Emre Mahallesi

2- Fatih Mahallesi

3- Cumhuriyet Mahallesi

20- Sadık YARDIM=1999–2004 yıllarında Fatih Mahallesi muhtarlığı yapmıştır.2009 yerel seçimlerinde tekrar seçilerek ikinci kez Fatih Mahallesi muhtarlığı yapmaktadır.

21- Abdurrahman ÖZBAY=6. Sıradaki Muhtarımız Mecit ÖZBAY’ın torunudur.1999–2004 birinci 5 yıl,.2004-2009 ikinci  5 yıl, 2009-2014 yılları ile 3. dönemi  çalışmaktadır.

22-Veysi KARAKOYUN=2004 -2009 Yılları 5 yıl Fatih Mahallesi muhtarıdır.

23-Abdullah GÜL=1999 -2004 birinci dönem. 2004-2009 ikinci dönemidir Cumhuriyet Mahallesinde  iki dönem muhtarlık  yapmıştır Toplam on   yıl.

24-Menderes GÜLOĞLU=2009 Yılına seçilmiştir. Cumhuriyet Mahallesinin Muhtarıdır.

Yıllar içerirside  Çardağın idari yapısı

 

  • Çardak Köyü. hicri.1305- (1888–1917),
  • Çardak Kazası . (1917–1924)
  • Süleymanlı Nahiye .(1 Mart 1924–1934)
  • Çardak Nahiyesi 1934, ve Çardak  Bucağı

şekline olmuştur

***Yukarıda 1.sırada verilen  hicri 1280(m. 1888) tarihi Çardak’a   göçlerin olduğu tarih değildir  köy olarak Çardak adıyla adlandırıldığı tarihtir. Köyün kurulması ve göçler ise muhtemelen daha önceki 1860’lı yıllarda başlamaktadır.

Bu yıllar ve dönemler içerisinde muhtarlık görevi yapmış olan; Vefat etmiş  muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara ve  görevine devam edenlere başarılı çalışmalar ve sağlıklı bir yaşam dileğiyle….

Emin  ALTUNBAY

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir